Naujienos

2019-10-14

Mažėja 150-ojo priemiesčio autobuso kelionės kaina
2019-09-16

SVARBU!
2019-09-16

Kauno karas su rajonu
2019-08-24

Nuotaikingi sporto užsiėmimai Neveronyse
2019-04-03

Skirkime 2 proc. Neveronims
2019-01-15

Kasmetinė talka prie tvenkinio
2018-12-13

Neveroniečiai priėmė rajono bendruomenininkus
2018-12-13

Bendruomenės centras toliau gražina Neveronis
2018-12-07

Neveronių bendruomenės centro prisistatymas
2018-10-16

SURINKIME 100 NUOTRAUKŲ APIE NEVERONIS !!!
2018-09-16

"VASAROS ATSPINDŽIAI" PRIE LIEPTELIO
2018-09-12

Kauno rajono savivaldybė remontuojama: gyventojai priimami kitose patalpose
2018-09-12

Kviečiame į bendruomenės šventę
2018-08-20

Neveronių seniūnija: vakar, šiandien, rytoj
2018-05-12

Motopjūklų griausmas pažadino Neveronis
2018-04-28

Kviečiame į tarptautinį medžio drožėjų čempionatą "Po gandro sparnu" Neveronyse
2018-02-02

PRAŠYMUS DĖL VAIKO IŠMOKOS GALIMA PATEIKTI INTERNETU
2018-02-02

Informacija šeimoms, laukiančioms kūdikio 2018 metais!
2018-02-02

Informacija kaimo gyventojams, keičiantiems gyvenamojo namo asbestinio šiferio stogo dangą
2018-02-02

Nuo gegužės visuose namuose turės būti įrengti dūmų detektoriai
2018-02-02

NEVERONIŲ GYVENTOJŲ ŽINIAI
2018-01-03

Pirmininkės sveikinimas
2017-10-02

"Tėvų linija" telefonu 8 800 900 12
2017-10-02

Folkloro ansamblis "Viešia" kviečia prisijungti naujus narius!
2017-08-29

Kviečiame į pozityvios tėvystės mokymus
2017-08-29

Pasidalinkime
2017-07-27

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis visi Kauno rajono gyventojai, turintys judėjimo negalią
2017-07-27

Neprižiūrinčių savo sklypų dėmesiui
2017-06-06

Vaikų gynimo dieną Neveronys šventė taiką
2017-04-22

GAMTA MUMS PADĖKOS !!!
2017-02-20

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VAIKO GLOBĖJAIS AR ĮTĖVIAIS
2017-02-14

Parama asbestinių stogų dangos keitimui
2017-02-10

Mes visi už vaiko saugumą!
2017-02-07

Jaunime, atrask save !!!
2017-02-07

Neveroniečiai socialines problemas spręs kartu
2017-01-10

Antrinių žaliavų (mėlynųjų konteinerių) išvežimo grafikas Neveronyse
2016-12-20

Svarbi informacija 56 mikroautobuso keleiviams
2016-12-20

Kalėdiniai linkėjimai
2016-11-25

Neveronių bendruomenė turės laisvalaikio zoną
2016-11-23

Dėl gamtinių dujų tinklų įvedimo Neveronyse
2016-11-14

Projektas įvykdytas
2016-11-08

KAUNO RAJONAS – VĖL SAVIVALDYBIŲ INDEKSO VIRŠŪNĖJE
2016-07-06

Neveroniečiai susibūrė tautiškai giesmei
2016-06-02

Vaikų gynimo dienos šventė Neveronyse padovanojo daug gražių akimirkų
2016-05-24

NEVERONYSE KELYNO IR DEPO NEBUS
2016-05-16

Kviečiame sekti Kauno rajono naujienas tinklalapyje www.kaunorajone.lt
2016-05-11

Neveronių komanda pakliuvo į finalą
2016-05-10

Atsinaujinusi Neveronių ambulatorija kviečia apsilankyti
2016-04-26

Padėka neveroniečiams, gražinantiems gyvenvietę
2016-03-15

Kviečiame pasimankštinti
2016-02-08

"TOPCOLOR" Informacija NEVERONIŲ bendruomenei
2016-02-05

KOKIE IŠŠŪKIAI LAUKIA KAIMO BENDRUOMENIŲ?
2016-02-05

SMURTUI - NE !!!
2016-01-17

Tvenkinys vis gražėja
2015-12-12

Tvenkinio seniūnaitija jau laukia švenčių
2015-04-30

Pakoreguotas 56 mikroautobuso maršrutas

 NOTARINIAI VEIKSMAI

Notarinę seniūnų veiklą apibrėžia Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478139&p_tr2=2 ir Notariato įstatymas

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429248&p_tr2=2 

Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą; 

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus: 

 1. 1.     tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti; 
 2. 2.     liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą; 
 3. 3.     liudija parašo dokumentuose tikrumą. 

Aktualiausios ir dažniausiai atliekamos notarinės paslaugos:

 1. 1.     Sutikimo vaikui vykti į užsienio valstybę parašo patvirtinimas. Seniūnas turi teisę paliudyti rašytinio sutikimo, kad vaikas išvyktų vienas ar su jį lydinčiu asmeniu, parašo tikrumą. Vaikui išvykstant į užsienio valstybę su jį lydinčiu asmeniu, bent vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) rašytiniame sutikime turi būti nurodyti vaiką lydinčio asmens ir vaiko duomenys: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, Lietuvos Respublikos piliečio paso, asmens tapatybės kortelės, paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (numeris, kas ir kada išdavė), galiojimo laikas.  

Norint gauti sutikimą reikia: 

 • Užpildyta sutikimo forma, pasirašoma seniūno akivaizdoje; 
 • Pareiškėjo asmens dokumentas; 
 • Vaiko, kuriam rašomas sutikimas, asmens dokumentas;
 • Jeigu vaikas vyksta su lydinčiu asmeniu, tuomet reikalingas jo asmens dokumentas. 
 1. 2.     Dokumentų nuorašų tvirtinimas. Seniūnas gali patvirtinti Jums reikalingų dokumentų kopijas. 
  Norint patvirtinti dokumentų kopijas reikia: 
 • Turėti tvirtinimą užsakančio asmens dokumentą;
  • Turėti tvirtinamų dokumentų originalus;
  • Turėti tvirtinamų dokumentų reikiamą kopijų skaičių. 
 1. 3.     Parašo tikrumo liudijimas. Seniūnas gali paliudyti parašo tikrumą ant Jums reikalingų dokumentų (pvz.: įgaliojimų, sutikimų ir pan.). Dokumentai kuriems liudijimas parašo tikrumas pasirašomi seniūno akivaizdoje. Ant iš anksto (ne seniūno akivaizdoje) pasirašytų dokumentų parašo tikrumas neliudijamas. Atlikus parašo liudijimo procedūrą seniūnas atsako TIK už parašo ant dokumento liudijimą. Seniūnas NEATSAKO už dokumento, ant kurio yra pasirašomą, turinį. Visi notariniams veiksmams pateikiami dokumentai turi būti tvarkingi, surašyti valstybine kalba, tekstas turi atitikti rašytinės lietuvių kalbos normas, bei neprieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymams. 
  Norint įvykdyti parašo liudijimo procedūrą reikia:
 • Turėti liudijimą užsakančio asmens dokumentą, kuriame yra atvaizduotas asmens parašas;
 • Turėti parengtus dokumentus, ant kurių pasirašančio asmens parašas yra tvirtinamas.