Naujienos

2019-10-14

Mažėja 150-ojo priemiesčio autobuso kelionės kaina
2019-09-16

SVARBU!
2019-09-16

Kauno karas su rajonu
2019-08-24

Nuotaikingi sporto užsiėmimai Neveronyse
2019-04-03

Skirkime 2 proc. Neveronims
2019-01-15

Kasmetinė talka prie tvenkinio
2018-12-13

Neveroniečiai priėmė rajono bendruomenininkus
2018-12-13

Bendruomenės centras toliau gražina Neveronis
2018-12-07

Neveronių bendruomenės centro prisistatymas
2018-10-16

SURINKIME 100 NUOTRAUKŲ APIE NEVERONIS !!!
2018-09-16

"VASAROS ATSPINDŽIAI" PRIE LIEPTELIO
2018-09-12

Kauno rajono savivaldybė remontuojama: gyventojai priimami kitose patalpose
2018-09-12

Kviečiame į bendruomenės šventę
2018-08-20

Neveronių seniūnija: vakar, šiandien, rytoj
2018-05-12

Motopjūklų griausmas pažadino Neveronis
2018-04-28

Kviečiame į tarptautinį medžio drožėjų čempionatą "Po gandro sparnu" Neveronyse
2018-02-02

PRAŠYMUS DĖL VAIKO IŠMOKOS GALIMA PATEIKTI INTERNETU
2018-02-02

Informacija šeimoms, laukiančioms kūdikio 2018 metais!
2018-02-02

Informacija kaimo gyventojams, keičiantiems gyvenamojo namo asbestinio šiferio stogo dangą
2018-02-02

Nuo gegužės visuose namuose turės būti įrengti dūmų detektoriai
2018-02-02

NEVERONIŲ GYVENTOJŲ ŽINIAI
2018-01-03

Pirmininkės sveikinimas
2017-10-02

"Tėvų linija" telefonu 8 800 900 12
2017-10-02

Folkloro ansamblis "Viešia" kviečia prisijungti naujus narius!
2017-08-29

Kviečiame į pozityvios tėvystės mokymus
2017-08-29

Pasidalinkime
2017-07-27

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis visi Kauno rajono gyventojai, turintys judėjimo negalią
2017-07-27

Neprižiūrinčių savo sklypų dėmesiui
2017-06-06

Vaikų gynimo dieną Neveronys šventė taiką
2017-04-22

GAMTA MUMS PADĖKOS !!!
2017-02-20

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VAIKO GLOBĖJAIS AR ĮTĖVIAIS
2017-02-14

Parama asbestinių stogų dangos keitimui
2017-02-10

Mes visi už vaiko saugumą!
2017-02-07

Jaunime, atrask save !!!
2017-02-07

Neveroniečiai socialines problemas spręs kartu
2017-01-10

Antrinių žaliavų (mėlynųjų konteinerių) išvežimo grafikas Neveronyse
2016-12-20

Svarbi informacija 56 mikroautobuso keleiviams
2016-12-20

Kalėdiniai linkėjimai
2016-11-25

Neveronių bendruomenė turės laisvalaikio zoną
2016-11-23

Dėl gamtinių dujų tinklų įvedimo Neveronyse
2016-11-14

Projektas įvykdytas
2016-11-08

KAUNO RAJONAS – VĖL SAVIVALDYBIŲ INDEKSO VIRŠŪNĖJE
2016-07-06

Neveroniečiai susibūrė tautiškai giesmei
2016-06-02

Vaikų gynimo dienos šventė Neveronyse padovanojo daug gražių akimirkų
2016-05-24

NEVERONYSE KELYNO IR DEPO NEBUS
2016-05-16

Kviečiame sekti Kauno rajono naujienas tinklalapyje www.kaunorajone.lt
2016-05-11

Neveronių komanda pakliuvo į finalą
2016-05-10

Atsinaujinusi Neveronių ambulatorija kviečia apsilankyti
2016-04-26

Padėka neveroniečiams, gražinantiems gyvenvietę
2016-03-15

Kviečiame pasimankštinti
2016-02-08

"TOPCOLOR" Informacija NEVERONIŲ bendruomenei
2016-02-05

KOKIE IŠŠŪKIAI LAUKIA KAIMO BENDRUOMENIŲ?
2016-02-05

SMURTUI - NE !!!
2016-01-17

Tvenkinys vis gražėja
2015-12-12

Tvenkinio seniūnaitija jau laukia švenčių
2015-04-30

Pakoreguotas 56 mikroautobuso maršrutas

Neveronių seniūnija vadovaujasi Kauno rajono savivaldybės tarybos  "Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo "  2015 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. TS-224.

                     

LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KAPINIŲ LANKYMO KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Kauno rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) teritorijoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) yra privalomas tvarkant visas savivaldybės teritorijoje esančias kapines, kuriose palaidoti ir (ar) laidojami žmonių palaikai.

2. Kitus Apraše nenumatytus kapinių ir laidojimo vietų tvarkymo, žmonių palaikų laidojimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ ir kiti teisės aktai.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II. LEIDIMO LAIDOTI IŠDAVIMAS, ŽMOGAUS PALAIKŲ LAIDOJIMAS

 

               4. Rašytinį leidimą laidoti arba leisti kremuotus žmogaus palaikus išbarstyti kapinėse esančiuose pelenų barstymo laukuose savivaldybės veikiančiose kapinėse išduoda seniūnai.

               5. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui, pateikusiam:

               5.1. rašytinį prašymą, kuriame nurodoma: mirusiojo vardas, pavardė, asmens kodas, kapinių, kuriose prašoma palaidoti mirusiojo palaikus, pavadinimas ir prašomų skirti kapaviečių skaičius (vienam kapui ar keliems kapams (šeimos kapavietė)), laidojančio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris arba laidojimo paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, buveinės adresas, kontaktinio telefono numeris. Jei prašoma mirusiojo palaikus palaidoti šeimos kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, papildomai nurodoma: šeimos kapavietės numeris (kapo unikalus kodas Kultūros vertybių registre, jeigu kapas įrašytas į Kultūros vertybių registrą) ar kolumbariumo nišos numeris, palaidoto (-tų) asmens vardas, pavardė, palaikų palaidojimo data;

               5.2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

               5.3. mirties liudijimą;

               5.4. testamentą arba rašytinį valios pareiškimą, jeigu yra paskirtas (nurodytas) laidojantis asmuo;

               5.5. mirusiojo kremavimo faktą patvirtinančią pažymą, jeigu mirusio žmogaus palaikai kremuoti;

               5.6. įgaliojimą, jeigu laidojimą organizuoja laidojimo paslaugų teikėjas;

               5.7. atsakingouž kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens rašytinis sutikimas, jeigu prašoma išduoti leidimą laidoti šeimos kapavietėje ar kolumabariumo nišoje, kurioje jau yra palaidoti mirusio asmens palaikai;

5.8. nustatyto dydžio kainos už urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Kauno rajono savivaldybės kapinių kolumbariumų nišoje paslaugos apmokėjimą įrodančio dokumento kopiją.

6. Už urnos su kremuotais žmogaus palaikais laikymo Kauno rajono savivaldybės kapinių kolumbariumų nišoje paslaugą sumokama į teisės aktų nustatyta tvarka kolumbariumą eksploatuojančios įmonės sąskaitą. Pinigai skiriami Kauno rajono savivaldybės kolumbariumų infrastruktūros plėtrai, priežiūrai. Į kainą įskaičiuota nišą dengiančios akmens plokštės (toliau - akmens plokštė) ir tvirtinimo varžto vertė, išlaidos užrašo, simbolio iškalimui. Akmens plokštės išdavimą ir tvirtinimą nišoje organizuoja kolumbariumą eksploatuojanti įmonė.

7. Seniūnų rašytinis leidimas laidoti į Kultūros vertybių registrą įrašytose savivaldybės riboto laidojimo kapinėse išduodamas tik gavus raštišką Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimą. Leidimas laidoti išduodamas laidojančiam asmeniui, pateikusiam aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus.

8. Rašytinį leidimą laidoti neprižiūrimose kapavietėse išduoda seniūnai „Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse tvarkos apraše“, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207, nustatyta tvarka.Leidimas laidoti išduodamas asmeniui, kuriam šių taisyklių nustatyta tvarka suteikta teisė prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę, pateikusiam aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus ir prašyme pažymint savivaldybės direktoriaus įsakymą, kuriuo nuspręsta suteikti teisę prižiūrėti neprižiūrimą kapavietę. Leidimas laidoti gali būti išduotas praėjus ne mažiau kaip 25 metams po kapo ramybės laikotarpio pabaigos.

9. Leidimai laidoti išduodamineatlygintinai savivaldybės administracijos seniūnijų darbo dienomis darbo valandomis.

10. Laidoti žmonių palaikus leidžiama kiekvieną dieną nuo 10.00 val. iki 17.00 val. Pirmąją Šv. Kalėdų ir pirmąją Šv. Velykų dieną palaikai nelaidojami.

11. Laidoti šeimos kapavietėje ar kolumbariumo nišoje leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą asmens sutikimui. Miręs atsakingas už kapavietės ar kolumabariumo nišos priežiūrą asmuo gali būti palaidotas toje kapavietėje ar kolumbariumo nišoje, laikantis nustatytų reikalavimų. Atsakingo už kolumbariumo nišos priežiūrą asmens rašytiniu prašymu išvežus urnas iš kolumbariumo nišos ir palikus nišą laisvą, sumokėta suma negrąžinama. Atlaisvinta kolumbariumo niša skiriama kitiems asmenims. Į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse esančiose kapavietėse nauji kapai formuojami ar laidojama kape pakartotinai tik išimtiniais atvejais gavus raštišką Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimą.

12. Asmens palaikus perlaidoti galima tik gavus Kauno apskrities visuomenės sveikatos centro ir seniūno sutikimą. Jeigu palaikus ekshumuoti reikalauja ikiteisminio tyrimo institucijos ar teismas, papildomai reikia vienos iš šių institucijų rašto. Atkasant kapą, turi dalyvauti kapinių prižiūrėtojas.

 

               III. KAPINIŲ IR LAIDOJIMO VIETŲ TVARKYMAS

 

13. Savivaldybės teritorijoje esančių kapinių priežiūrą organizuoja seniūnai (toliau – kapinių prižiūrėtojas).

14. Prie įėjimo į kapines kapinių prižiūrėtojas įrengia informacinę lentą, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis dėl informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema, kurioje pažymėta pelenų barstymo lauko vieta, panteonas ir kita reikiama informacija. Jeigu kapinėse yra į Kultūros vertybių registrą įrašytų kultūros paveldo objektų, šie objektai nurodomi informacinėje lentoje, o kapinių schemoje pažymimos jų buvimo vietos.

15. Kapinių prižiūrėtojas kapinėse, kolumbariumuose turi palaikyti švarą ir tvarką, registruoti duomenis laidojimų ir kapaviečių statinių registravimo žurnale, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatyme, kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiame apraše ir sutartyje su savivaldybe numatytas funkcijas. Kapinių prižiūrėtojas užtikrina, kad kapinės būtų aprūpintos vandeniu (iš gręžinių, šachtinių šulinių, centralizuoto vandentiekio tinklų, vanduo atvežamas cisternomis pagal nustatytą grafiką ir panašiai) ir nustatytąja tvarka surenkamos, rūšiuojamos ir išvežamos į sąvartyną kapinėse susidarančios atliekos.

16. Kapavietės skiriamos mirusiesiems (įskaitant balzamuotus ir kremuotus), prieš mirtį gyvenusiems Kauno rajono savivaldybėje arba seniūnijoje, kurioje yra kapinės arba gyvena mirusiojo giminaičiai. Veikiančiose kapinėse naujos kapavietės skiriamos pagal kapinių planą eilės tvarka. Paliekami šoniniai praėjimai negali būti siauresni kaip 0,5 metro, galiniai praėjimai negali būti siauresni kaip       0,7 metro. Laidoti palaikus skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 3,75 kv. metro (1,5x2,5), keliems kapams (šeimos kapavietė) – 7 kv. metrai (2,8x2,5) arba pagal kapinių planą – kitokio dydžio. Laidoti kremuotus palaikus (urnas) skiriamos kapavietės dydis vienam kapui – 1 kv. metras (1,0x1,0). Į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse vieta palaidojimui parenkama vadovaujantis konkrečių kapinių Kultūros paveldo objekto dosjė pateikiamu planu. Kapinių prižiūrėtojas privalo skirstant kapavietes užtikrinti visų asmenų lygiateisiškumą, bendraudamas su mirusiojo artimaisiais susilaikyti nuo veiksmų, kuriais būtų ignoruojami jų įsitikinimai, ir, laikantis laidojančio asmens nurodymų, sudaryti sąlygas laidotuvėse dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotoms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, kitiems asmenims.Nišos laikyti kremuotus žmogaus palaikus skiriamos kolumbariumo nišų numeracijos eilės tvarka. Kolumbariumų nišos numeruojamos iš kairės į dešinę vertikaliai. Kiekviename kolumbariume nišos numeruojamos atskirai. Užpildžius vieną kolumbariumą, nišos skiriamos kitame (jeigu toks yra).

17. Veikiančiose kapinėse kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos reglamentus nepriskiriami statiniams (toliau šiame punkte vadinama – kiti objektai), įrengiami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.

18. Įrašai ant kolumbariumo nišos akmens plokštės daromi vienodo dydžio lietuviškomis raidėmis nustatytu šriftu Roman, raidžių aukštis – 4 cm, arabiškų skaitmenų aukštis – 3 cm. Akmens plokštėje rašomas vardas ir pavardė, gimimo ir mirties datos. Akmens plokštėje leidžiama pavaizduoti tikėjimo simbolį. Draudžiama prie sienelių, pagrindo ar kitose vietose tvirtinti projekte nenumatytus objektus (vazas, dirbtines gėles ir pan.). Taip pat draudžiama gadinti akmens plokštę, t. y. kalti, klijuoti ar kitaip tvirtinti apraše nenumatytus objektus (nuotraukas, atvaizdus, užrašus, papuošalus ir pan.).

19. Norint statyti, rekonstruoti ar remontuoti kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse, reikia Kultūros paveldo departamento Kauno teritorinio padalinio pritarimo. Statant, rekonstruojant ar remontuojant kapo paminklus, antkapius ir kitus kapavietės statinius privaloma vadovautis konkrečių į Kultūros vertybių registrą įrašytų riboto laidojimo kapinių Kultūros paveldo objekto dosjė reikalavimais. Taikomi šie kapo paminklų, antkapių ir kitų kapavietės statinių statymo, rekonstravimo ar remonto riboto laidojimo kapinėse, įsteigtose iki 1940 metų, ir neveikiančiose kapinėse apribojimai ir papildomi reikalavimai:

19.1. nauji kapo paminklai ir antkapiai jose gali būti statomi, jeigu jų visai nebuvo ar jie buvo laikini, jeigu seni nusidėvi ar pripažįstami keliančiais avarijos grėsmę;

19.2. nauji statiniai jose gali būti statomi laikantis šių reikalavimų:

19.2.1. turi būti statoma iš natūralių arba istoriškai būdingų konkrečioms kapinėms medžiagų;

19.2.2. paminklas negali būti aukštesnis už kitose kapavietėse pastatytus paminklus;

19.2.3. jeigu kapavietė yra šlaite, atsižvelgiant į šalia esančių kapaviečių padėtį, galima formuoti iki 0,5 metro aukščio atraminę sienelę; išskirtiniais atvejais dėl reljefo ypatumų atraminė sienelė gali būti aukštesnė;

19.2.4. kapavietė turi būti aptveriama ir įrengiama naudojant būdingus toms kapinėms analogus, kapo vietai žymėti numatant kapo apvadą ar plokštę.

20. Kapinėse augantys želdiniai prižiūrimi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo, Kauno rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių ir kitų želdinių tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Visus klausimus, susijusius su saugotinų želdinių kirtimu, genėjimu ir pertvarkymu, sprendžia savivaldybės įgalioti asmenys. Želdinius, augančius kapavietėse, prižiūri ir tvarko už kapavietės priežiūrą atsakingi asmenys. Esant poreikiui rauti kelmus į Kultūros vertybių registrą įrašytose kapinėse, atliekami tos vietos archeologiniai tyrimai.

21. Kapų identifikavimas vykdomas Kapinių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207, nustatyta tvarka.

22. Sprendimą dėl kapavietės (kapo) identifikavimo pagal pateiktą medžiagą ir patikrinęs kapavietę (kapą) priima administracijos direktorius. Šiuo atveju palaidoto asmens tapatybei nustatyti ekshumacija ir biologiniai-medicininiai tyrimai neatliekami. Sprendimas dėlkapavietės (kapo) identifikavimo į Kultūros vertybių registrą įrašytose riboto laidojimo kapinėse derinamas su Kultūros paveldo departamento Kauno teritoriniu padaliniu. Priimtą sprendimą savivaldybė pateikia kapinių prižiūrėtojui, kuris identifikuotos kapavietės (kapo) duomenis įrašo žurnale.

 

IV. KAPINIŲ LANKYMAS

 

23. Lankantis kapinėse privalu palaikyti švarą ir rimtį.

24. Kapinėse draudžiama:

24.1. laidoti, perlaidoti mirusiojo palaikus neturint kapinių prižiūrėtojo leidimo;

24.2. vykdyti kapavietės (kapo) atkasimo darbus;

24.3. vedžioti šunis ir kitus gyvūnus;

24.4. statyti, tvarkyti transporto priemones, važinėti bet kokiu transportu (išskyrus specialųjį) be kapinių prižiūrėtojo leidimo;

24.5. šiukšlinti, mindžioti veją ir gėlynus, laužyti medžius ir krūmus, skinti ar imti gėles, gadinti kapinių ir kapų statinius, pilti žemes, kapaviečių įrengimo atliekas, mesti šiukšles tam neskirtose vietose;

24.6. klijuoti ar kitaip tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, tvorų, pastatų ar statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;

24.7. leisti muziką ar kitaip triukšmauti;

24.8. prekiauti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Kapinių prižiūrėtojų darbą koordinuoja savivaldybės administracijos Aplinkos skyrius.

26. Kitus Apraše ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse nenumatytus laidojimo, kapinių lankymo ir tvarkymo klausimus sprendžia savivaldybės administracijos direktorius.