Naujienos

2019-10-14

Mažėja 150-ojo priemiesčio autobuso kelionės kaina
2019-09-16

SVARBU!
2019-09-16

Kauno karas su rajonu
2019-08-24

Nuotaikingi sporto užsiėmimai Neveronyse
2019-04-03

Skirkime 2 proc. Neveronims
2019-01-15

Kasmetinė talka prie tvenkinio
2018-12-13

Neveroniečiai priėmė rajono bendruomenininkus
2018-12-13

Bendruomenės centras toliau gražina Neveronis
2018-12-07

Neveronių bendruomenės centro prisistatymas
2018-10-16

SURINKIME 100 NUOTRAUKŲ APIE NEVERONIS !!!
2018-09-16

"VASAROS ATSPINDŽIAI" PRIE LIEPTELIO
2018-09-12

Kauno rajono savivaldybė remontuojama: gyventojai priimami kitose patalpose
2018-09-12

Kviečiame į bendruomenės šventę
2018-08-20

Neveronių seniūnija: vakar, šiandien, rytoj
2018-05-12

Motopjūklų griausmas pažadino Neveronis
2018-04-28

Kviečiame į tarptautinį medžio drožėjų čempionatą "Po gandro sparnu" Neveronyse
2018-02-02

PRAŠYMUS DĖL VAIKO IŠMOKOS GALIMA PATEIKTI INTERNETU
2018-02-02

Informacija šeimoms, laukiančioms kūdikio 2018 metais!
2018-02-02

Informacija kaimo gyventojams, keičiantiems gyvenamojo namo asbestinio šiferio stogo dangą
2018-02-02

Nuo gegužės visuose namuose turės būti įrengti dūmų detektoriai
2018-02-02

NEVERONIŲ GYVENTOJŲ ŽINIAI
2018-01-03

Pirmininkės sveikinimas
2017-10-02

"Tėvų linija" telefonu 8 800 900 12
2017-10-02

Folkloro ansamblis "Viešia" kviečia prisijungti naujus narius!
2017-08-29

Kviečiame į pozityvios tėvystės mokymus
2017-08-29

Pasidalinkime
2017-07-27

Dėl būsto pritaikymo gali kreiptis visi Kauno rajono gyventojai, turintys judėjimo negalią
2017-07-27

Neprižiūrinčių savo sklypų dėmesiui
2017-06-06

Vaikų gynimo dieną Neveronys šventė taiką
2017-04-22

GAMTA MUMS PADĖKOS !!!
2017-02-20

INFORMACIJA NORINTIEMS TAPTI VAIKO GLOBĖJAIS AR ĮTĖVIAIS
2017-02-14

Parama asbestinių stogų dangos keitimui
2017-02-10

Mes visi už vaiko saugumą!
2017-02-07

Jaunime, atrask save !!!
2017-02-07

Neveroniečiai socialines problemas spręs kartu
2017-01-10

Antrinių žaliavų (mėlynųjų konteinerių) išvežimo grafikas Neveronyse
2016-12-20

Svarbi informacija 56 mikroautobuso keleiviams
2016-12-20

Kalėdiniai linkėjimai
2016-11-25

Neveronių bendruomenė turės laisvalaikio zoną
2016-11-23

Dėl gamtinių dujų tinklų įvedimo Neveronyse
2016-11-14

Projektas įvykdytas
2016-11-08

KAUNO RAJONAS – VĖL SAVIVALDYBIŲ INDEKSO VIRŠŪNĖJE
2016-07-06

Neveroniečiai susibūrė tautiškai giesmei
2016-06-02

Vaikų gynimo dienos šventė Neveronyse padovanojo daug gražių akimirkų
2016-05-24

NEVERONYSE KELYNO IR DEPO NEBUS
2016-05-16

Kviečiame sekti Kauno rajono naujienas tinklalapyje www.kaunorajone.lt
2016-05-11

Neveronių komanda pakliuvo į finalą
2016-05-10

Atsinaujinusi Neveronių ambulatorija kviečia apsilankyti
2016-04-26

Padėka neveroniečiams, gražinantiems gyvenvietę
2016-03-15

Kviečiame pasimankštinti
2016-02-08

"TOPCOLOR" Informacija NEVERONIŲ bendruomenei
2016-02-05

KOKIE IŠŠŪKIAI LAUKIA KAIMO BENDRUOMENIŲ?
2016-02-05

SMURTUI - NE !!!
2016-01-17

Tvenkinys vis gražėja
2015-12-12

Tvenkinio seniūnaitija jau laukia švenčių
2015-04-30

Pakoreguotas 56 mikroautobuso maršrutas

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2005 m. gruodžio 2 d.
įsakymu
Nr. ĮS-1694


Kauno rajono savivaldybės administracijos  NEVERONIŲ seniūnijos veiklos nuostatai 

 1. Bendrosios nuostatos 
 2. Neveronių seniūnija yra Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos struktūrinis teritorinis padalinys (filialas), veikiantis tam tikroje Savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnija neturi juridinio asmens teisių. (filialas), veikiantis tam tikroje Savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnija nėra juridinis asmuo.
 3. Kauno rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, adresas: Savanorių pr. 371, Kaunas, juridinio asmens kodas 1887 56386. Duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre.
 4. Kauno rajono savivaldybės administracijos Neveronių seniūnijos (toliau – seniūnija) tikslas yra plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą jai priskirtoje teritorijoje bei įgyvendinti pavestas viešojo administravimo funkcijas.
 5. Seniūnijos ir seniūno funkcijas nustato Vietos savivaldos įstatymas ir kiti teisės aktai.
 6. Seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas Savivaldybės administracijos funkcijas savo sprendimu nustato Savivaldybės taryba.
 7. Seniūnija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais savivaldybių veiklą, Kauno rajono savivaldybės tarybos, Kauno rajono savivaldybės mero (toliau – meras) potvarkiais, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (toliau – administracijos direktorius) įsakymais ir šiais nuostatais.
 8. Seniūnijos veiklos nuostatus tvirtina administracijos direktorius. Seniūnija pavaldi ir atskaitinga administracijos direktoriui.
 9. Seniūnijos bendruomenės atstovai gali sudaryti patariamąją visuomeniniais pagrindais dirbančią seniūnijos tarybą. Jos nuostatus tvirtina meras pagal vidaus reikalų ministro patvirtintus pavyzdinius nuostatus.
 10. Seniūnija rengia ilgalaikes plėtros programas ir sprendžia svarbias seniūnijos teritorijoje iškilusias problemas, vadovaudamasi Savivaldybės teikiama metodine, teisine ir organizacine informacija.
 11. Seniūno įsakymus, įpareigojimus ir pavedimus seniūnijų kompetencijos klausimais privalo vykdyti visi gyventojai ir jos teritorijoje esančios įmonės, įstaigos ir organizacijos.
 12. Seniūnija turi savo spaudą, identifikavimo kodą, sąskaitą banke, gali turėti vėliavą ir herbą.
 13. Seniūnijos adresas: Kertupio g. 18, Neveronių k., Kauno rajonas.  
 14. seniūnijos UŽDAVINIAI ir funkcijos 
 15. Svarbiausi seniūnijos uždaviniai yra: 

13.1.   administruoti seniūnijai priskirtų viešųjų paslaugų teikimą; 
13.2.   padėti Savivaldybės institucijoms bei administracijos struktūriniams padaliniams įgyvendinti jų kompetencijai priskirtas funkcijas; 
13.3.   kontroliuoti Savivaldybės institucijų teisės aktų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje. 

Seniūnija: 

14.1.   remia bendruomenės narių iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldos reikalų tvarkymu, sudaro sąlygas asociacijų veiklai;
14.2.   prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas ir pateikia Savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo bei paramos būdų;
14.3.   renka ir administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
14.4.   renka ir administracijos direktoriui teikia duomenis apie šaukiamojo amžiaus jaunuolius, gyvenančius seniūnijos teritorijoje;
14.5.   registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis administracijos direktoriui;
14.6.   dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vaiko teisių apsaugos ir vaiko teisių pažeidimų prevencijos gerinimo priemones;
14.7.   telkia socialinius partnerius vaikų socialinėms ir edukacinėms problemoms spręsti;
14.8.   dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
14.9.   dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
14.10.   nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Savivaldybės tarybos rinkimus bei referendumus;
14.11.   dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
14.12.   organizuoja viešuosius darbus;
14.13.   organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą;
14.14.   organizuoja kapinių ir želdinių priežiūrą;
14.15.   organizuoja laisvalaikio centrų veiklą;
14.16.   nustatyta tvarka organizuoja socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
14.17.   su nuomininku sudaro socialinio būsto nuomos sutartį, prižiūri sutarties vykdymą;
14.18.   prireikus organizuoja viešųjų tualetų paslaugas.

 1. Seniūnas: 

15.1.   atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
15.2.   administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; 
15.3.   išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
15.4.   išduota leidimus laidoti; 
15.5.   Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą;
15.6.   nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas;
15.7.   kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose bei sutartyse nustatytų jų teikimo reikalavimų, nagrinėja gyventojų prašymus bei skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal savo kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai ir kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 
15.8.   nustatyta tvarka prižiūri prekybą, išorinę vaizdinę reklamą, užrašus ir iškabas viešosiose vietose;
15.9.   teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo; 
15.10.   mero pavedimu rengia ir teikia Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
15.11.   šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su Savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
15.12.   apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas bei pasiūlymus ir teikia juos administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus, bendruomenių atstovus ir informuoja juos ir juridinius asmenis apie Savivaldybės institucijų priimtus sprendimus ir jų vykdymo tvarką, teritorijų tvarkymo, gamtos apsaugos, paminklų apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimus ir jų nesilaikymo padarinius.

 1. Vykdant Savivaldybės tarybos sprendimais nustatytas funkcijas seniūnija ir seniūnas: 

16.1.   kontroliuoja Kauno rajono savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių laikymąsi; 
16.2.   priima ir registruoja seniūnijos gyventojų, kuriems reikia gerinti gyvenimo sąlygas, prašymus, atstovauja jiems Savivaldybėje skiriant gyvenamąsias patalpas. 
16.3.   informuoja Savivaldybės administraciją apie iškilusias žemės, teritorijų bei kraštovaizdžio problemas ir teikia jos prašymu reikalingą informaciją. 

 1. Teisės ir pareigos 
 2. Seniūnija (seniūnas) turi teisę: 

17.1.   dalyvauti arba įgalioti dalyvauti kitą asmenį Savivaldybės institucijų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai;
17.2.   vadovaujantis Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaryti sandorius su juridiniais ir fiziniais asmenimis ir rūpintis jų vykdymu;
17.3.   bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos padaliniais, gauti iš jų reikalingus dokumentus ir informaciją savo funkcijoms vykdyti;
17.4.   vadovaujantis teisės aktais, šiais nuostatais, savo profesinėmis žiniomis ir patirtimi, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdus;
17.5.   iš gyvenamųjų vietų bendruomenės atstovų sudaryti patariamąją visuomeninę seniūnijos tarybą svarstyti svarbiausias veiklos kryptis;
17.6.   dalyvauti atrankos komisijų, rengiančių darbuotojų priėmimo į seniūniją konkursus, tarnautojų veiklos vertinimo komisijų darbe, teikti siūlymus ir išvadas dėl tarnautojų tinkamumo pareigoms;
17.7.   naudoti tikslinę paramą, gautą Savivaldybės administracijos seniūnijos bendruomenės sportiniams, kultūriniams ir socialiniams poreikiams tenkinti;
17.8.   naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

 1. Seniūnija (seniūnas) turi pareigą: 

18.1.   vadovaujantis Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Kauno rajono savivaldybės administracijoje tvarka nagrinėti asmenų skundus ir prašymus, priskirtus seniūnijos kompetencijai;
18.2.   gavus raštišką paklausimą iš seniūnijos tarybos jos kompetencijai priskirtu klausimu, seniūnas pateikia atsakymą raštu seniūnijos tarybos pirmininkui per 20 dienų terminą; 
18.3.   vykdyti kitas teisės aktų, tarpe jų, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas pareigas ir pavedimus.

Darbo organizavimas 

 1. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Jį konkurso būdu (palanki gyventojų nuomonė laikoma kandidato privalumu) skiria ir atleidžia administracijos direktorius, vadovaudamasis Valstybės tarnybos įstatymu.
 2. Seniūnijos pareigybes, neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus ir Savivaldybės darbo užmokesčio fondo, nustato administracijos direktorius.
 3. Seniūnas atsako už seniūnijos veiklą ir vidaus vadybą. Seniūnas leidžia įsakymus savo kompetencijos klausimais.
 4. Seniūną, jo nesant (ligos, atostogų, komandiruočių, stažuočių metu), pavaduoja pavaduotojas arba administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
 5. Seniūnijos darbuotojai yra karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima į darbą ir atleidžia iš jo seniūnas.

Seniūnas, atlikdamas personalo, dirbančio pagal darbo sutartis, valdymo funkcijas: 

24.1.   leidžia įsakymus dėl priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo;
24.2.   darbo įstatymų nustatyta tvarka išleidžia darbuotojus atostogų;
24.3.   darbo įstatymų nustatyta tvarka skiria drausmines nuobaudas ir taiko paskatinimus;
24.4.   Kauno rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka teikia informaciją Buhalterinės apskaitos tarnybai ir personalo klausimų vyriausiajam specialistui.

 1. Seniūno ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,. pareigybių aprašymus tvirtina administracijos direktorius
 2. Administracijos direktoriaus įsakymu iš pareigų atleidžiamas seniūnas perduoda reikalus asmeniui paskirtam laikinai ar nuolat eiti seniūno pareigas. Reikalams perduoti sudaroma komisija. Perdavimo akte pateikiami svarbiausi duomenys apie faktinę seniūnijos būklę, struktūrą bei etatus, jos personalą, archyvinių dokumentų būklę (pateikiant bylų apyrašus). Prie akto pridedami seniūnijos valdomo turto apyrašai. Aktą pasirašo komisijos nariai ir reikalus perduodantys ir juos priimantys asmenys. Aktas pasirašomas trimis egzemplioriais: vienas egzempliorius perduodamas administracijos direktoriui, kitas – saugomas seniūnijoje, trečias – atiduodamas reikalus perduodančiam asmeniui.
 3. Seniūnijos veikla nutraukiama Tarybos sprendimu. Nutraukus seniūnijos veiklą, jos turtas bei dokumentai perduodami Savivaldybės administracijai ar kitiems Tarybos sprendime nurodytiems subjektams. 
  _________________________________________

Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymas

31 straipsnis. Seniūnija ir seniūnas

1. Seniūnija yra savivaldybės administracijos filialas, veikiantis tam tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Seniūnijų skaičių, kiekvienos seniūnijos pavadinimą, aptarnaujamos teritorijos ribas ir seniūnijai perduodamas juridinio asmens (savivaldybės administracijos) funkcijas sprendimu nustato savivaldybės taryba. Jeigu savivaldybės taryba seniūnijų nesteigia, įstatymuose nustatytas seniūnijos ir seniūno funkcijas įgyvendina kiti savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai.
2. Prireikus savivaldybės taryba seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje steigia viešąsias įstaigas ir savivaldybės įmones. Seniūnas gali būti paskirtas šių įstaigų ir įmonių valdymo organų nariu.
3. Seniūnija turi sąskaitą banke. Seniūnas turi herbinius antspaudus su Vyčiu ir su gyvenamosios vietovės, kurioje yra seniūnijos buveinė, ar savivaldybės herbu.
4. Seniūnas yra seniūnijos vadovas, seniūnijai skirtų asignavimų valdytojas. Jis yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo ir Valstybės tarnybos įstatymais. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu. Pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija sudaroma iš 7 narių; ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 4 šios komisijos nariai turi būti tos seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai.
5. Seniūnų interesams atstovauti valstybės institucijose ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje gali būti steigiama Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija.

32 straipsnis. Seniūnijos ir seniūno funkcijos

1. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Kiekvienais metais, tvirtindama savivaldybės biudžetą, savivaldybės taryba tvirtina seniūnijų veiklos programas ir skiria joms įgyvendinti reikalingas lėšas. Savivaldybės taryba nustato seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarką ir asignavimų paskirstymo kriterijus. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų savivaldybės biudžeto asignavimų.

Redakcija nuo 2014-10-01:

1. Seniūnijos veiklą reglamentuoja savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti seniūnijos veiklos nuostatai. Seniūnijos veikla organizuojama pagal seniūnijos metinį veiklos planą. Seniūnijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Seniūnijos ir seniūno funkcijoms įgyvendinti reikalingos lėšos gali būti skiriamos ir iš kitų finansavimo šaltinių.
2. Seniūnija:

1) neviršydama savo įgaliojimų, seniūnijos teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;
2) prireikus įvertina atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai siūlymus dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų;
3) pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą ir darbą su probleminėmis šeimomis, kuriose auga vaikai arba kurioms apribotos tėvų teisės į vaikus;
4) kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka;
5) renka ir savivaldybės administracijos direktoriui teikia duomenis, reikalingus mokyklinio amžiaus vaikų apskaitai;
6) (neteko galios nuo 2011 m. sausio 1 d.);
7) kaimo vietovėse registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis savivaldybės administracijos direktoriui.
9) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros programas;
10) dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
11) dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gyventojų užimtumo programas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje;
12) nustatyta tvarka dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus;
13) padeda organizuoti Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos rinkimus ir referendumus;
14) dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
15) dalyvauja organizuojant arba organizuoja gyventojų poilsį;
16) organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
17) organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybės kelių, bendrojo naudojimo teritorijų, kapinių, želdinių, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, viešųjų tualetų paslaugų teikimą;
18) nustatyta tvarka gali organizuoti socialinės paramos teikimą ir pašalpų mokėjimą;
19) organizuoja ir įgyvendina valstybės perduotas funkcijas žemės ūkio srityje;
20) tvarko priskirtus registrus ir nustatyta tvarka teikia duomenis;
21) tvarko gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
22) savivaldybės tarybos sprendimu tik tuo atveju, kai nėra viešųjų paslaugų teikėjo, gali laikinai teikti viešąsias paslaugas, kurias administruoti paskiriamas kitas savivaldybės administracijos padalinys. 

3. Seniūnas:

1) atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
2) administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
3) rengia seniūnijos veiklos programas, teikia jas svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius su savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis ir aptaria skirtų asignavimų naudojimą; 

Redakcija nuo 2014-10-01:

3) savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginių plėtros ir veiklos planų projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje. Supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatus.

4) seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5) išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
6) seniūnijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje nėra civilinės metrikacijos įstaigų, registruoja mirtis;
7) išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą;
8) Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
9) pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
10) kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
11) nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
12) teikia savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
13) prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
14) šaukia seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų sueigas ir organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais;
15) dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės gyvenimu susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją;
16) apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
17) ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos veiklos ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui.

4. Seniūnijos veiklos nuostatuose gali būti seniūnijoms ir seniūnams pavesta atlikti ir kitas funkcijas, nepriskirtas kitiems savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams seniūnijai priskirtoje teritorijoje.